VÄLKOMMEN TILL

Företagsarkivet i Westerbotten

Företagsarkivet i Westerbotten är en ideell och kulturell allmännyttig förening som bildades 1987. Centralt för verksamheten är att tillhandahålla expertkunskaper i arkivfrågor till regionens medlemsföretag och att tillvarata och föra vidare näringslivets historiska arv. En historia som är en del av den allmänna och specifika historia som är utgångspunkten för en framtida samhällsutveckling.

Företagsarkivet i Westerbotten
Logotyp Företagsarkivet i Westerbotten