Våra arkivlokaler och arkivbildare

Vi har 2000 hyllmeter arkivmaterial från 660 enskilda arkivbildare i Skellefteå och Umeå.

Depå i Skellefteå

Av den totala hyllkapaciteten på ca 1000 hyllmeter utnyttjades cirka 964 hyllmeter. Arkivlokalerna är belägna på Brännavägen i Skellefteå.

Depå i Umeå
Arkivlokalerna i Umedalen har en hyllkapacitet på 1000 hyllmeter samt tilläggskapacitet i en del förrådsutrymmen. Utnyttjades cirka 996 hyllmeter av den totala hyllkapaciteten.

 

Vårt arkiv

Skellefteå arkiv
Umeå arkiv

Arkivregister Skellefteå

Arkivregister Umeå
Del 1
Del 2

Företagsarkivet i Westerbotten
Logotyp Företagsarkivet i Westerbotten