Aina Jonsson, renägare

Aina Jonsson, född 1934, är sedan tidiga tonåren renägare. Intervjun med henne täcker mycket av hur renskötseln fungerar och hur den har förändrats över tid, såväl genom tekniska innovationer, men även hur förutsättningarna förändrats för kvinnor i rennäringen. Under sitt liv som företagare har Aina varit med om det mesta när det gäller renskötsel. Från att flytta renarna med skidor, skotrar eller med lastbilar, att sova över i lediga bryggstugor på vägen till att ha bekvämt eget boende.

Företagsarkivet i Westerbotten
Logotyp Företagsarkivet i Westerbotten