Ingegerd Levander, Tjärdrottningen

Ingegerd Levander

När Åströmska gården i Vindeln renoverades återfanns fotografier, brev och böcker efter Ingegerd Levander, Tjärdrottningen från Vindeln. Materialet finns i förvar hos Folkrörelsearkivet i Umeå. Denna berättelse handlar om att utan erfarenhet av företagsledning etablera sig som 1930-talets stora tjärexportör i en mansdominerad sfär. Ingegerd Levander blev framgångsrik chef för bland annat Umeå Tjärexport AB. Lyssna här till hennes egna ord. Rubrikerna inom parentes ger en hänvisning till olika teman som Levander tar upp i sin berättelse. Filmen om Ingegerd Levander är producerad av Lennart Windelius. Han verkade bland annat som lärare i Vindeln.

1. Ursprunget

2. Kvarnen & Sågen

3. Tjäran & UTAB (1)

4. Tjäran & UTAB (2)

5. Kort avslutning

 

Länk till SVT-inslag (1 juni 2015)  i samband med att handlingar från Ingegerd Levanders tid som företagsledare hittats i hemmet Åströmska gården i Vindeln.

Företagsarkivet i Westerbotten
Logotyp Företagsarkivet i Westerbotten