Ingegärd Karlsson – Anna-gården, Syloftet & Sitting Feather

Tillsammans med några kollegor driver Ingegärd Karlsson Anna-gården i Åsele. Här finns även Syloftet och Sitting Feather. Företagen som Ingegärd ansvarar för. Ingegärd, som har ett förflutet inom vården, har sett behovet av special-designade kläder för funktionshindrade personer. Kvalité och kundnära lösningar på personliga behov är en ledstjärna för verksamheterna. Med goda kontakter inom vårdsektorn och textilproducenter har Åsele blivit till en bra miljö för Ingegärd att driva företag i. I hennes berättelse finns de vardagliga utmaningarna som företagare möter. Samarbete med vårdpersonal, ombyggnaden av en Konsumbutik och ett företagande inom special-konfektion som blivit en förutsättning för att få livspusslet att gå ihop. Dessutom trivs hon utmärkt med omgivningens stöd och klimatet i Åsele.

Företagsarkivet i Westerbotten
Logotyp Företagsarkivet i Westerbotten