Tina Hedlund, Aquanord

Tina Hedlund jobbar med sötvattensbiologi, en bransch hon varit verksam i länge genom sin far, redan innan hon utbildade sig. Hennes arbete handlar framför allt om fältarbeten: provfiskningar och restaureringar till exempel. Hennes företag har vuxit och i och med större och mer riskfyllda projekt och heltidsanställda har hon valt att göra det till ett aktiebolag istället för den enskilda firma det var tidigare.

Företagsarkivet i Westerbotten
Logotyp Företagsarkivet i Westerbotten