Om oss

Företagsarkivet i Westerbotten är en ideell och kulturell allmännyttig förening som bildades 1987.
Centralt för verksamheten är att tillhandahålla expertkunskaper i arkivfrågor till regionens medlemsföretag och att tillvarata och föra vidare näringslivets historiska arv. En historia som är en del av den allmänna och specifika historia som är utgångspunkten för en framtida samhällsutveckling.

Målet med verksamheten är att bevara och tillgängliggöra näringslivets historia för barn och ungdomar, allmänhet och professionella forskare.
Detta med fokus på regionala företag och företagare som utgör en central del i Västerbottens samtidshistoria. Företagen har i hög grad varit en del av den regionala utvecklingen och skapat sysselsättning, basen för människors levnadsförutsättningar.

Företagsarkivet samlar, ordnar och bevarar material från företag för att kunna studera olika aspekter som exempelvis: teknisk utveckling, arbetsförhållanden, genus, innovationer och regionala-, nationella- och internationella nätverk mellan företag.

Företagsarkivet utgör också en naturlig historisk källa för släktforskare som vill fördjupa sina studier.

Företagsarkivet i Westerbotten
Logotyp Företagsarkivet i Westerbotten