I april 2013 tilldelades Företagsarkivet i Westerbotten medel från Kulturrådet för att genomföra projektet Kvinnor i västerbottniskt näringsliv. Projektets huvudsyfte är att synliggöra och bevara kvinnors historiska och nutida företagande i Västerbottens län. Ett delsyfte är att presentera en alternativ bild av näringslivet i de fyra Norrlandslänen. En bild i vilken kvinnors medverkan i Västerbottens ekonomiska historia är synlig.

NYHET: Läs om kvinnorna i Arbetslivet:

 

 

Trots att kvinnor lagt grunden för såväl små som stora företag syns de sällan i den svenska företagshistorien. (”Stråhattar och batterier – en bok om kvinnors entreprenörskap då och nu” 2010).  Vem känner till att företaget som byggde regalskeppet Vasa leddes av en kvinna. (Du Rietz, A 2013. Kvinnors entreprenörskap: under 400 år). Många känner till och har smakat av Västerbottensost, färre känner till historien om mejeristen Ulrika Eleonora Lindströms ansträngningar som ledde fram till succén.

Kontaktuppgifterna till projektets ledning får Du enklast via kontaktsidan eller genom att besöka startsidan.

 

Företagsarkivet i Westerbotten
Logotyp Företagsarkivet i Westerbotten