Företagsarkivet i Westerbotten

Välkommen till

Företagsarkivet i Westerbotten

Företagsarkivet i Westerbotten är en ideell och kulturell allmännyttig förening som bildades 1987. Centralt för verksamheten är att tillhandahålla expertkunskaper i arkivfrågor till regionens medlemsföretag och att tillvarata och föra vidare näringslivets historiska arv. En historia som är en del av den allmänna och specifika historia som är utgångspunkten för en framtida samhällsutveckling.

Företagsarkivet i Westerbotten

Målet med verksamheten är att bevara och tillgängliggöra näringslivets historia för barn och ungdomar, allmänhet och professionella forskare.

Detta med fokus på regionala företag och företagare som utgör en central del i Västerbottens samtidshistoria. Företagen har i hög grad varit en del av den regionala utvecklingen och skapat sysselsättning, basen för människors levnadsförutsättningar.

Företagsarkivet samlar, ordnar och bevarar material från företag för att kunna studera olika aspekter som exempelvis: teknisk utveckling, arbetsförhållanden, genus, innovationer och regionala-, nationella- och internationella nätverk mellan företag.

Företagsarkivet utgör också en naturlig historisk källa för släktforskare som vill fördjupa sina studier.

Kontakt

Öppettider  2023

Onsdag 29/11 Stängt p.g.a snöoväder, ev. även torsdag och fredag.

Måndag 4/12 Stängt p.g.a planeringsdag

Måndag –  fredag kl. 08.00 – 12.00

Kontakta oss gärna via mejl eller telefon före besök. 

Övrig tid efter överenskommelse.

Företagsarkivet i Westerbotten 
Strandgatan 4, Nordanå
931 32 Skellefteå

 

Info@foretagsarkivet.se
0910-778032

 

När vi arbetar i arkivet eller är ute på ärenden kan vi ibland inte svara i telefon.  Lämna ett meddelande eller skicka ett mejl så återkopplar vi så snart vi kan.

 Liza Grape 079-1428467, arkivarie

liza.grape@foretagsarkivet.se 

Måndag och onsdag, 076-0304082 Christina, arkivassistent

christina.viklund@foretagsarkivet.se

Måndag – fredag, 076-0224347 Niklas, arkivassistent

niklas.hedlund@foretagsarkivet.se

 

Senaste nyheter från vår Facebook: