Arkiv

Våra arkivlokaler och arkivbildare

Vi har 2000 hyllmeter arkivmaterial från 660 enskilda arkivbildare i Skellefteå och Umeå.

Depå i Skellefteå
Av den totala hyllkapaciteten på ca 1000 hyllmeter utnyttjades ca 964 hyllmeter. Arkivlokalerna är belägna på Brännavägen i Skellefteå.

Depå i Umeå
Arkivlokalerna i Umedalen har en hyllkapacitet på 1000 hyllmeter samt tilläggskapacitet i en del förrådsutrymmen. Utnyttjades ca 996 hyllmeter av den totala hyllkapaciteten.

Vårt arkiv

Skellefteå arkiv

Umeå Arkiv

Arkivregister Skellefteå:

Arkivregister Umeå:
Del 1
Del 2

 

Sök i våra arkivförteckningar hos RIKSARKIVET

 

Företagsarkivet i Westerbotten