Forskarrum Nordanå

Forskarrum Nordanå drivs av Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum. Forskarrum Nordanå innehåller även informationscentralen Hålla Hus som erbjuder tips och råd gällande byggnadsvård.

Till Forskarrum Nordanå kan du komma ensam eller i grupp, som privatperson eller i tjänsten. Forskarrum Nordanå är ett bibliotek, forskarsal och studierum – en mötesplats för lokalhistorisk forskning och berättande för dig som vill lära dig mer om Skelleftebygdens historia.
Du är välkommen att söka i materialet på egen hand, men det finns alltid tillgänglig personal som kan hjälpa dig. Vi erbjuder även gruppvisningar och skolprogram.

Läs mer på Forskarrum Nordanås hemsida.

Forskarrum Nordanå