Organisation

Styrelse

Fredrik Olsson Spjut, ordförande, ekonomisk historia, Umeå universitet
Elisabeth Svensson Hultman, kassör, Skellefteå

Ordinarie ledamöter

Eva-Lisa Holmström  Forskningsarkivet, Umeå universitet

Malin Andersson, Volvo Lastvagnar AB,  Umeå

Elisabeth Svensson Hultman, Skellefteå

Erik Jonsson, Norra Skog, Umeå

Anders Hellgren, Hellgrens.se, Skellefteå

Annica Bray, vald av Skellefteå kommun

Suppleanter

Pär Brubäcken, Vald av Skellefteå kommun

Revisorer

Thore Hultin, suppleant

Valberedning

Rolf Granstrand, Skellefteå