Projekt Olofsfors bruk

Olofsfors bruk

Arbetet har inneburit genomgång av ett omfattande och osorterat material som tillkommit under tre olika arkivbildare. Olofsfors bruk 1762 -1886. Nordmalings Ångsåg AB 1886 – 1966 och Masonite AB 1966 – 2011 och under ett tidsspann på 300 år.

Inventering och identifiering, konservering, katalogisering och tillgängliggörande av ritningsarkivalier kopplade till Olofsfors bruk som materiellt kulturarv  har genomförts med hjälp av Västerbottens Museum, Forskningsarkivet vid Umeå Universitet och Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Materialet kommer från tre olika arkivbildare, den största mängden material kommer från Olofsfors bruk 1762 – 1886, mindre material kommer från Nordmalings Ångsåg 1886 – 1966 och Masonite AB1966 – 2011.

Arkivförteckningen finns sökbar hos Riksarkivet/NAD

Foton av inskannat material finns i Umeå Universitets digitala samlingar

   

Publicerat i Nordic Journal of Educational History Vol. 10, no. 1 2023.

Av Lina Spjut & Fredrik Olsson Spjut

Länk: https://foretagsarkivet.se/wp-content/uploads/2023/03/Spjut_OlssonSpjut-2023.pdf