Projekt

Tidigare projekt:

Kvinnor i Västerbottniskt näringsliv. Projektets syfte är att inventera, dokumentera, bevara och  tillgängliggöra kvinnors historiska och nutida företagande i Västerbotten.

– Med genus i Norrländsk företagshistoria har handlat om avsaknad av kvinnors berättelser i arkiven och vad det säger om normer och vårt samhälles utveckling och hur arkiv kan förändra sin verksamhet för att bli mer inkluderande arkiv.

– Olofsfors bruk. Arbetet har inneburit genomgång av ett omfattande och osorterat material från tre olika arkivbildare. Den största mängden material kommer från Olofsfors bruk  1762-1886, mindre material kommer från Nordmalings Ångsåg 1886-1966 och Masonite AB 1966-2011.