Kvinnor i Västerbottniskt näringsliv

I april 2013 tilldelades Företagsarkivet i Westerbotten medel från Kulturrådet för att genomföra projektet Kvinnor i västerbottniskt näringsliv. Projektets huvudsyfte är att synliggöra och bevara kvinnors historiska och nutida företagande i Västerbottens län. Ett delsyfte är att presentera en alternativ bild av näringslivet i de fyra Norrlandslänen. En bild i vilken kvinnors medverkan i Västerbottens ekonomiska historia är synlig.

NYHET: Läs om kvinnorna i Arbetslivet:

 

Kvinnorna har alltid funnits i näringslivet

 

http://naringslivshistoria.se/

Trots att kvinnor lagt grunden för såväl små som stora företag syns de sällan i den svenska företagshistorien. (”Stråhattar och batterier – en bok om kvinnors entreprenörskap då och nu” 2010).  Vem känner till att företaget som byggde regalskeppet Vasa leddes av en kvinna. (Du Rietz, A 2013. Kvinnors entreprenörskap: under 400 år). Många känner till och har smakat av Västerbottensost, färre känner till historien om mejeristen Ulrika Eleonora Lindströms ansträngningar som ledde fram till succén.

OBS!

EFTERLYSNING!

Företagsarkivet efterlyser berättelser, bilder och dokumentation efter kvinnor som varit företagare och entreprenörer.

Nedan finns förteckningar på företagare sorterat efter kommuner i Västerbottens län:

Kommunlista 1 (uppdat. 2017 10 11)
Porträttgalleri från 1936 (med bilder)
Ur verket: ”Sveriges Privata Företagare” NORRLAND – 1943 (med bilder)

Företagsarkivet i Westerbotten