Pedagogiskt arbete

Här kan du välja mellan fyra olika Lektionsunderlag som alla fokuserar på Kvinnors företagande och entreprenörskap i Västerbotten.

 Lektionsunderlag 1: ”Handelns utveckling i Västerbotten”

 Lektionsunderlag 2: ”Från roddarmadamer till taxiägare”

 Lektionsunderlag 3: ”Resande, turism och mat”

 Lektionsunderlag 4: ”Fotografiets historia i Västerbotten”


Här kan du få ytterligare kunskaper och information om kvinnors villkor som företagare på 1800-talet.


Läs om kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet. Större än man tidigare föreställt sig.