Ungdomsstipendium

Stipendiet är instiftat av Företagsarkivet i Westerbotten, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Skellefteå museum.

Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokalhistoria. Verksamhetsområde: Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Stipendiet vänder sig till personer under 25 år.

Stipendiet kan delas ut till enskild person, skolklass eller annan grupp som arbetat med lokalhistoriska ämnen. Det kan t.ex. röra sig om ett eget arbete, skolarbete eller en uppsats på högskolenivå.

Sökande kan använda sig av lokalhistoriskt material från Forskarrum Nordanå men även material från andra institutioner och privata arkiv, bya-, förenings-, och företagsarkiv, tidningar, egna intervjuer, brev, dagböcker m.m.

Resultatet kan presenteras i form av en skrift, en utställning, film, teater eller på annat sätt. En förutsättning är att det görs i en form som kan bevaras för framtiden.

Om gestaltningen utgörs av ett skolarbete eller uppsats på högskolenivå skall det var godkänt av betygsättande lärare.

Hur söker jag till stipendiet?
Ring 0910-77 80 32 eller gå in på:

www.skellefteamuseum.se
www.folkrorelsearkivet.se
www.hallahus.se