Förvara ert företagsarkiv hos oss

Trygga er företagshistoria

God arkivvård är en investering som möjliggör långsiktigt bevarande. Genom att förvara arkivmaterial hos oss på Företagsarkivet i
Westerbotten tryggas er företagshistoria genom förvaring i branschmässiga lokaler, samtidigt som materialet ger möjlighet till forskning.
Vi har medlemmar runt hela Västerbotten, i form av allt från små, nystartade firmor till stora, etablerade företag. Som medlem får du råd
och hjälp i arkivfrågor och möjlighet att förvara material i Skellefteå och Umeå.

 

Tjänster som vi erbjuder våra medlemmar:

 

  • Utbildning i olika sorters arkivredovisning
  • Föredrag om er företagshistoria/fynd i arkiven
  • Upprättande av gallrings- och dokumenthanteringsplaner
  • Upprättande av arkivbeskrivning och arkivförteckning
  • Rådgivning om arkivlokalers drift/säkerhet
  • Utbildning i arkivvård och bevarandestrategier
  • Utbildning i diarieföring
  • Upprättande av säkerhets och utrymningsplaner för arkiv
  • Utbildning i offentlighets-, arkiv- och sekretesslagstiftning, upphovsrätt samt GDPR

 

Medlemsavgift
100kr/år

Stödjande medlemskap
1500kr/år

Arkivavgift
Företag med 1-25 anställda – 1500kr/år
Företag med 26-50 anställda – 3500kr/år
Företag med 51-100 anställda – 5500kr/år
Företag med 101- anställda – 9500kr/år

 

Leverans av arkivmaterial

Tag kontakt med oss och meddela hur stor leveransen är, så kommer vi gemensamt fram till datum och tid.
Packa gärna materialet i flyttkartonger, skriv avsändare och en lista vad som finns i kartongerna. Kunden ansvarar för leveransen.

 

Inlämnat material

250kr/hyllmeter och år + årlig medlemsavgift och arkivavgift

Alt.

Engångsavgift 3500kr/hyllmeter + årlig medlemsavgift och arkivavgift.

Timkostnad vid forskningsuppdrag 700kr/tim.

Kopiering

A4 s/v     3kr

A4 färg    5kr

A3 s/v      6kr

A3 färg    10kr

Snabbskanning/digitalisering 3kr/kopia

För större uppdrag lämnas offert.

 

Företagsarkivet i Westerbotten