Förvara ditt företagsarkiv hos oss

Leverans av arkivmaterial

Tag kontakt med oss och meddela hur stor leveransen är.
Packa gärna materialet i flyttkartonger, skriv avsändare och en lista vad som finns i kartongerna. Kunden ansvarar för leveransen.

 

Medlemsavgift
100kr/år

Stödjande medlemskap 1500kr/år

Arkivavgift
Företag med 1-25 anställda – 1500kr/år
Företag med 26-50 anställda – 3500kr/år
Företag med 51-100 anställda – 5500kr/år
Företag med 101- anställda – 9500kr/år

Inlämnat material

250kr/hyllmeter och år + årlig medlemsavgift och arkivavgift

Alt.

Engångsavgift 3500kr/hyllmeter + årlig medlemsavgift och arkivavgift.

Timkostnad vid arkiveringsuppdrag/forskningsuppdrag 700kr/tim.

Kopiering

A4 s/v     3kr

A4 färg    5kr

A3 s/v      6kr

A3 färg    10kr

Snabbskanning/digitalisering 3kr/kopia

För större uppdrag lämnas offert.

 

Företagsarkivet i Westerbotten