Medlem

Våra medlemmar

Som medlem i Företagsarkivet i Westerbotten får du råd och hjälp i arkivfrågor och möjlighet att i Skellefteå och Umeås arkivlokaler förvara företagets historiska dokumentation.

Alimak Hek AB, Skellefteå
Balticgruppen AB, Umeå
Blå Huset Hotell Umeå AB, Umeå
Boliden Mineral AB, Boliden
Consultec Group AB, Skellefteå
Drömtrappor AB, Norsjö
Fastighetsföreningen Köpmannen U.P.A, Umeå
Företagarna i Skellefteå, Skellefteå
Hellgren Martha, Skellefteå
Kimb AB, Skellefteå
Martinsons Såg AB, Bygdsiljum
Metso Minerals Sweden AB, Ersmark
Norra Skogsägarna  Ek.förening, Skellefteå
Norran, Skellefteå
Norrmejerier Ek.förening, Umeå
Olofsfors AB, Olofsfors
Skebo, Skellefteå
Skellefteå Bryggeri, Skellefteå
Skellefteå Buss AB, Skellefteå
Skellefteå Kraft AB, Skellefteå
Swedbank, Umeå
Visit Skellefteå, Skellefteå
Volvo Lastvagnar AB, Umeå
Vännäs Kommun, Vännäs
Västerbottens Handelskammare, Skellefteå

Vill du bli medlem?

Mejla till: info@foretagsarkivet.se

Företagsarkivet i Westerbotten